بخش فروش 24 ساعته آماده پاسخ گویی می باشد

معرفی درخت زرشک بیدانه

بازدید: 40 بازدید
معرفی نهال زرشک بیدانه

معرفی درخت زرشک بیدانه

گونه درخت زرشک بیدانه در مناطق خشک و نیمه خشک ایران کشت می شود. به طور گسترده ای به عنوان یک افزودنی غذایی استفاده می شود. میوه های این گونه درخت بدون دانه هستند. در حالی که زرشک نوع وحشی در همان منطقه بذر تولید می کند. در این مطالعه، مکانیسم بی‌دانگی در درخت زرشک بیدانه را با استفاده از آزمایش زنده‌مانی گرده، آزمایش‌های گرده‌افشانی مزرعه‌ای و مشاهده میکروسکوپی رشد لوله گرده در رشد مادگی و تخمک بررسی کردیم. برای مقایسه، با همچنین رشد تخمک را در زرشک نوع وحشی بررسی کردیم. در گرده زرشک بدون دانه جوانه زنی حدود 54 درصد بود.

نهال زرشک بیدانه یا درخت زرشک بیدانه با گرده افشانی با گرده زرشک نوع وحشی 20 درصد میوه دانه دار تولید کرد. کاهش شدیدی در تشکیل میوه در گل‌های گرده‌افشانی نشده درخت زرشک بیدانه مشاهده شد. در زرشک بیدانه، تعداد زیادی دانه گرده (حدود 370) روی کلاله هر گل در 12 ساعت پس از مرحله بالن مشاهده شد. اکثر آنها جوانه زدند و به ناحیه داخل سلولی سطح کلاله نفوذ کردند. اما هیچ لوله گرده ای به تخمدان نرسید.

لقاح

در نهال زرشک بیدانه، بسیاری از تخمک ها کیسه جنینی نداشتند یا کیسه جنینی ناقص بسیار کوچکی داشتند. علاوه بر این، هسته های قطبی ذوب نشده به وضوح در برخی موارد در 14 روز پس از شکوفه کامل (AFB) شناسایی شدند. اما در نوع وحشی، لقاح مضاعف با ناپدید شدن هسته های قطبی همراه بود. در زرشک دانه دار، آندوسپرم سلولی شده در هفت روز آشکار شد. در 21 روز تمام تخمک های زرشک بدون دانه تحلیل رفت، در حالی که در نوع وحشی، یک یا دو تخمک از هر گل طبیعی بود و به دانه های کامل تبدیل می شد.

نتایج تحقیق

نتایج نشان داد که خود ناسازگاری نقش اصلی را در بی دانه شدن زرشک بیدانه دارد. با این حال فراوانی تخمک های غیرطبیعی و لقاح منفرد را می توان دو دلیل دیگر بی بذری دانست. با توجه به نتایج ما، میوه های زرشک بدون دانه به روش پارتنوکارپی تحریکی تشکیل شد.

 

خصوصیات درخت زرشک بیدانه

زرشک بدون دانه یک محصول خاص است که در بیش از 6000 هکتار در  ایران کشت می شود. به طور گسترده ای به عنوان یک افزودنی غذایی با برنج پخته شده و به ندرت در مربا و نوشیدنی استفاده می شود. ارزش اقتصادی بالایی برای کشاورزان محلی دارد.

خانواده زرشک یک خانواده آنژیوسپرم مشخص و مهم از نظر باغبانی است. که از پانزده جنس و حدود 650 گونه تشکیل شده است که عمدتاً در نیمکره شمالی یافت می شود و بومی آسیا، اروپا، شمال آفریقا و آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی است. گل‌های هرمافرودیت زرشک در شاخه‌هایی که معمولاً منفرد هستند، در قسمت محوری فاسیکل 2 تا 4 برگ، روی شاخه‌های جانبی تولید شده در سال قبل قرار دارند.

زرشک خود بارور و عمدتاً اتوگام است. خودگرده افشانی به دلیل لرزه‌ای برچه و رفتار زنبورهای عسل هنگام تغذیه با شهد است. گرده ها چسبنده هستند و در مقادیر کم تولید می شوند. تخمک این گونه ها آنتروپوس، بیتگمیک و کراسینوسلی است. الگوی رشد کیسه جنینی از نوع Polygonum است. سینرژیدها دستگاه فیلیفرم را نشان می دهند و پایدار هستند. پادپاها بزرگ و زودگذر هستند. دانه های گرده بالغ سه کولپات و دو سلولی هستند.

 

فرآیند میوه دهی درخت زرشک بیدانه

فرآیندهای میوه دهی و دانه بندی نقش مهمی در مدیریت باغ و پرورش میوه دارند. میوه های بدون دانه در محصولاتی مانند انگور و مرکبات مطلوب هستند. اما مجموعه بذر نقش مهمی در برنامه های اصلاحی دارد. در جمعیت های طبیعی، بی دانه بودن به دلیل یکی از سه علت است:عدم گرده افشانی. گرده افشانی بدون لقاح (پارتنوکارپی تحریکی)، و (iii) لقاح و به دنبال آن سقط جنین (دانه) (تنوسپرموکارپی).

 

فرآیند تولید مثل درخت زرشک بیدانه

فرآیند تولید مثل گیاه، به ویژه مجموعه بذر، ممکن است تحت تأثیر خود ناسازگاری یا افسردگی همخونی قرار گیرد. خود ناسازگاری (SI) یک فرآیند کنترل شده ژنتیکی در آنژیوسپرم ها است که منجر به شناسایی و رد گرده و لوله های گرده خود یا مربوط به خود می شود. بسته به گونه، گرده از نظر انگ و سبک توسط SI اسپوروفیت یا گامتوفیت شناسایی و رد می شود.همچنین گزارش‌های زیادی مبنی بر ورود لوله‌های گرده به تخمدان و حتی تخمک وجود دارد، قبل از اینکه خود ردی «SI دیر اثر» رخ دهد.

در یک نسخه از SI دیر اثر، لوله های خود گرده وارد تخمک ها می شوند. اما به کیسه های جنین نفوذ نمی کنند. در موردی دیگر. لوله های خود گرده. اسپرم را در کیسه. جنینی رسوب می دهند. اما لقاح مضاعف. صورت نمی گیرد. در برخی موارد دیگر. لقاح مضاعف. اتفاق می‌افتد. اما زیگوت‌هایی که. پس از. خود گرده افشانی. به وجود می‌آیند.

هرگز تقسیم نمی‌شوند.انتظار می رود. که افسردگی. همخونی باعث. نارسایی جنین. در مراحل مختلف رشد شود. SI با کاهش افسردگی همخونی و اثرات مضر آن نقش مهمی ایفا می کند.

 

فرآیند لقاح

میوه های زرشک. بدون دانه. هیچ دانه ای ندارند.در حالی که. انواع وحشی. که در منطقه ذکر شده. در بالا رشد می کنند. میوه های دانه دار تولید می کنند. چندین گونه. زرشک بدون دانه. در جهان وجود دارد. اما تنها. یک گزارش. در مورد SI موجود. در Berberis corymbosa وجود دارد. مشاهده میکروسکوپی. رشد لوله گرده. در B. corymbosa نشان داد. که دانه های گرده. روی کلاله ها .جوانه می زنند. اما لوله های گرده. فراتر از سطح. کلاله رشد نمی کنند.

در کار حاضر، ما چندین جنبه مربوط به مکانیسم بی‌بذری در نهال زرشک را بررسی کردیم: آزمایش زنده‌مانی گرده، آزمایش‌های گرده‌افشانی مزرعه، رشد لوله گرده روی کلاله و تخمدان، رشد کیسه‌های جنینی.

 

زنده ماندن گرده

گرده زرشک 2 ساعت پس از کشت شروع به جوانه زنی کرد و سرعت جوانه زنی گرده پس از 12 ساعت محاسبه شد. میانگین جوانه زنی گرده در زرشک بدون دانه و 69 درصد به ترتیب 57 درصد و 69 درصد بود. اما درصد جوانه زنی گرده در زرشک بدون دانه و زرشک بدون دانه تفاوت معنی داری نداشت.

 

رشد لوله گرده زرشک

در زرشک بدون دانه بدون هیچ گونه تیمار گرده افشانی مشاهده شد. سطح کلاله. مرطوب. و در مرحله. پذیرش با ترشح. کلاله پوشیده. شده بود.

 

یکی از محصولات مهم اقتصادی برای کشاورزان بومی در ایران است. تا آنجا که می دانیم، گزارشی در مورد مکانیسم بی دانه شدن زرشک بی دانه ایرانی وجود ندارد. در این تحقیق سعی شد تا ابهاماتی از مکانیسم بی دانه و مجموعه میوه زرشک بدون دانه که برای طراحی برنامه اصلاحی حائز اهمیت است برطرف شود.

 

دسته بندی وبلاگ
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت